GDPR КОМПАНИЯ

GDPR КОМПАНИЯ


Ние ценим Вашето доверие и обработваме Вашата информация конфиденциално. Данните, които събираме са само и с единствено, за да предоставяме професионална услуга и поддържаме Вашите резервации и профили.

За правни искове или в случай на предполагаема измама, моля, свържете се с нас, както и при загуба на своята парола, настъпили промени по данните Ви или да използвате правото да бъдете забравен според регламентите на ЕС.

Фирмен адрес на компанията: EasyRentBulgaria Ltd.

Търговски регистър: Х-л. Карлово, 8240 Слънчев бряг, Несебър, България

БУЛСТАТ: BG202163172


 

Актуализирани данни: 11.10.2019