ОБЩИ УСЛОВИЯ

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Посочените на сайта Цени за предлаганите услуги от ИзиРентБългария са в български лева и евровата им равностойност с включен ДДС. Заплащането може да се извърши онлайн или на място в брой ,с дебитна или кредитна карта .

Компанията Няма допълнителни такси  и неявяването или отказ по вече направена резервация са напълно безплатни ИзиРентБългария си запазва правото да не прави резервации на клиенти по лична преценка.


ИзиРентБългария не носи отговорност за щети, причинени от трети страни или от други клиенти на компанията, но ще съдейства с предоставянето на  цялата налична информация , видео записи и показания на ощетените страни и  евентуални свидетели


Запазваме си правото и да променяме условията по ползване и промоционалните цени на сайта и предоставените бонус програми. Промените се правят на този уебсайт периодично и могат да се правят по всяко време без предварително уведомление и/или допълнително обяснение на промените персонално.


Гореописаните правила и условия са предназначени да регулират всички търговски и нетърговски взаимоотношения между ИзиРентБългария ЕООД и нейните  клиентите. За всички други възникнали въпроси и ситуации не засегнати тук се прилага българското законодателство.